Sayfa ARŞİV

Gıda Üreticileri İçin Endişe Kaynağı: Kapsam 3 Emisyonları

Gıda üretimi, çevresel faktörler-iklim değişikliği, enflasyon ve organik-natural ürünlere olan artan tüketici talebi gibi ekonomik zorluklar gibi bir dizi baskıyla karşı karşıya olan dinamik bir sistemdir. Bunun üzerine, gıda ve içecek sektörü, sera gazı (GHG) emisyonlarına önemli derecede katkısı olması nedeniyle düzenleyici gereksinimlere ihtiyaç duymuştur. 2050’ye kadar net sıfır hedeflerine ulaşma konusunda öncülük eden Avrupa,...