FARMOLOG BLOG

Tarımsal İnovasyon ve Gıda Güvenliği: Geleceğin Tarımı Nasıl Şekilleniyor?

Tarımsal İnovasyon ve Gıda Güvenliği: Geleceğin Tarımı Nasıl Şekilleniyor? Gıda güvenliği, nüfusun artmasıyla birlikte giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanın beslenmesi için yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak, tarım endüstrisinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Ancak, teknolojik ilerlemeler ve tarımsal inovasyonlar sayesinde, geleceğin tarımı daha verimli, daha...

Tarımın Geleceği: Yapay Zeka Tabanlı Tarım Teknolojileri

Tarım sektörü, gelişen teknolojiyle birlikte büyük bir dönüşüm geçiriyor. Yapay zeka, tarımın verimliliğini artırmak, kaynakları daha etkili kullanmak ve tarım süreçlerini optimize etmek için benzersiz fırsatlar sunuyor. Geleceğin tarımını şekillendiren yapay zeka tabanlı teknolojiler: 1. Sensör Teknolojisi ve Veri Analitiği:Tarım sensörleri, toprak neminden hava kalitesine kadar bir dizi veriyi sürekli olarak izleyebilir. Bu veriler, yapay...

Tarımda Gelir ve Gider Yönetimi

İşletmelerin finansal sağlığını korumak, karlılıklarını artırmak ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak için gelir ve giderlerin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarım firmaları için gelir ve gider yönetimi önemini maddeler halinde şu şekildedir:Tarımda gelir ve gider yönetimi, firmalar için önemli bir stratejik unsurdur. Karlılık ve Sürdürülebilirlik: Gelir ve gider yönetimi, işletmenin karlılığını artırmak...

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL FİNANS

Yeşil ve sürdürülebilir finans, finansal işlemlerin ve yatırımların çevresel ve sosyal etkilerini dikkate alarak, ekonomik büyümeyle çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi kurmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Çevresel ve toplumsal sorunların, kaynakların sürdürülebilir kullanımının ve insan refahının korunması amacıyla finansal sektörde değişiklik yapmayı hedefler. Yeşil Finans: Yeşil finans, çevre dostu projelere ve işletmelere yatırım yapmayı, enerji...

Gıda Üreticileri İçin Endişe Kaynağı: Kapsam 3 Emisyonları

Gıda üretimi, çevresel faktörler-iklim değişikliği, enflasyon ve organik-natural ürünlere olan artan tüketici talebi gibi ekonomik zorluklar gibi bir dizi baskıyla karşı karşıya olan dinamik bir sistemdir. Bunun üzerine, gıda ve içecek sektörü, sera gazı (GHG) emisyonlarına önemli derecede katkısı olması nedeniyle düzenleyici gereksinimlere ihtiyaç duymuştur. 2050’ye kadar net sıfır hedeflerine ulaşma konusunda öncülük eden Avrupa,...

DİJİTAL ÜRÜN PASAPORTU NEDİR?

Dijital Ürün Pasaportu, bir ürünün hayat döngüsü boyunca takip edilebilmesi ve güvenilir bir şekilde doğrulanabilmesi için tasarlanmış bir elektronik kayıt sistemidir. Bu sistem, ürünün üretiminden başlayarak tedarik zinciri boyunca ilerlemesini, nihai kullanıcılara ulaşmasını ve hatta geri dönüşüm sürecini takip edebilir. Dijital Ürün Pasaportu, ürünün sahte olmadığına ve ürünün özelliklerinin beyan edildiği gibi olduğuna dair güvenilirlik...

GREENWASHING(YEŞİL AKLAMA) NEDİR?

Greenwashing, bir şirketin veya organizasyonun çevre dostu veya sürdürülebilir olduğu iddiasında bulunarak, gerçekte bu iddialarını destekleyecek yeterli kanıtı sunmadığı veya gerçekleri çarpıttığı durumlarda kullanılan bir terimdir.Birçok şirket, tüketicilerin çevre bilincinin artmasıyla birlikte, çevre dostu veya sürdürülebilir oldukları iddiasında bulunarak daha iyi bir imaj yaratmak ve satışlarını artırmak için yeşil pazarlama stratejileri kullanıyorlar. Ancak, bazı şirketler...

Pestisit

Pestisit nedir? Türleri, etkileri ve zararları nelerdir? Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere ”Pestisit” ismi verilir. Kimyasal yapılarına ve işlevlerine göre sınıflara ayrılan pestisit, böcek öldürücü (insektisit), ot öldürücü (herbisit), mantar öldürücü (fungusit) gibi çeşitleri bulunmaktadır. Pestisitler gıdalarda kalıntı bırakabilir. Pestisit, meyve-sebze...

GLOBAL G.A.P NEDİR?

Hızla artan dünya nüfusu, değişen beslenme alışkanlıkları ve besin ihtiyaçları, ekolojik dengedeki olumsuz değişiklikler, yeni tarımsal teknikler ve tarım ürünlerinin işlenerek tüketime hazır hale getirilmesinde artarak çeşitlenen yöntemler, insan sağlığına zararsız gıdaların temininde bazı sorunları da birlikte getirmiştir. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda pazarında güvenli olduğu garanti edilebilen ürünler daha...

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları (İTU): Bu uygulamalar bütünü, topraktan sofraya kadaruzanan tüm üretim ve pazarlama basamaklarını içerir. İnsan sağlığına zararlı olankimyasal, fiziksel kalıntılar olmadan, ekolojik dengeyi gözeterek, çevre kirliliğinesebep olmadan üretilen uygulamalar zinciridir. İyi Tarım Uygulamalarındaki üretimsırasında ürünün yetiştirildiği ve tüketicinin yaşadığı ülkenin yasal mevzuatına uyulurve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır, sertifikasyon kuruluşlarınca kontrol edilip,denetlenir...