Dijital Tarım Nedir?

Dijital teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığı günümüzde, tarımsal üretime
dair teknolojik ürünler de birçok farklı amaca hizmet edecek şekilde yerini almaktadır.
Tarımda dijital teknolojilerin en önemli kullanım alanlarından birisi de temel tarımsal
girdileri oluşturan ilaç, gübre, su ve enerjinin gereksiz kullanımının önlenmesidir.

Dijital tarım, verileri dijital olarak toplayan, depolayan, analiz eden ve son kullanıcıya
aktaran araçları ifade eder. Veriler sensörlerle, uydu ve drone gibi yeni nesil
teknolojilerle toplanır. Toplanan veriler çeşitli algoritmalarla anlamlandırılarak
çiftçilere mobil uygulamalar ile aktarılır. Çiftçiler bu bilgileri hem verimlerini arttırmada
hem de girdi maliyetlerini düşürmede kullanır.

Ancak bu bilgiler tarım gibi çok karmaşık bir alanda yeterli gelmeyecektir. Geleneksel
bilgi ile de yorumlanmalı, saha gözlemleri ile sürekli kontrol edilmelidir. Ayrıca
değişen iklim şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Tarım, sahada yapılan dijital
tarım uygulamalarıyla başarılı sağlayabilir. Dijital tarım işte bu yüzden yarı otomatik
bir süreçtir.

Dijital tarıma ilgi duyan bir çok sektör bulunmaktadır. Bankacılık, lojistik, kimya, vb.
sektörlerde ürün ve hizmet üreten bir çok şirketin dijital tarım uygulamaları mevcuttur.
Bu uygulamaların amacı çiftçilere fayda sağlayarak ürünlerinin ve markalarının
tanıtımını yapmaktır. Ancak bu uygulamalar sahadan uzak ve kullanıcıların
anlayacağı basitliğe indirgenmediği için istenen seviyelerde kullanıcı kitlelerine
ulaşamamaktadır.

tarımsal üretim

Dijital Tarım Çözümü'nün Faydaları Nelerdir?

  • Üreticilerin geleneksel usullerle sürdürdükleri üretim faaliyetlerinde dijital teknolojinin olanaklarından da yararlanmaları için fırsat yaratılması,
  • Konunun uzmanlarından destek alınmak suretiyle yol gösterici ve bilinçlendirici çalışmalar ile üreticilerin farkındalığının artırılması,
  • Ülkemiz tarımının gelişmiş teknolojilerin kullanımı ile daha verimli, kaliteli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlanması.
  • Üreticiler tarımsal meteoroloji ve veri istasyonlarını üretim alanlarında kullanarak tarımsal üretimdeki pek çok doğal risk için erken uyarılar alabilir, ilaçlama ve sulama çalışmalarını doğrudan üretim alanlarından toplanan verilerle oluşturulan öneriler doğrultusunda planlayabilirler.

Farmolog mobil uygulaması sayesinde bu uyarı ve önerileri üretim alnına gitmeden
alabilir, girdi tedarik süreçlerini daha etkin yönetebilirler.

Dijitalleşmede en alt seviyede olan tarım sektörünün geleceğini; yenilikçi, uzun
soluklu, sürdürülebilir, çağın gerekliliği ile teknolojiyi en iyi harmanlayan dijiltal tarım
uygulamaları ve platformları belirleyecektir.

Farmolog olarak geleneksel tarım ile teknolojiyi buluşturarak çiftçilerimize hizmet
etmeye devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir